Sie sind hier

Youri De Smet Monique Smit Thijs Frank Colabianchi Frank Demuyser Marc Lang Gordon Braun Francine Moro Oliveira Costa

DP Fest - Italian specialities

Kommt laanscht an verpasst net eis hausgemachte Spezialitéiten

DP Trëppeltour

DP Bartreng invitéiert Iech häerzlech op eisen Trëppeltour duerch verschidden Quartieren vun eisem Duerf, mat Explikatiounen vun eiser Madamm Buergermeeschter

DP Fest 2021

Save the date! 

Youri De Smet Monique Smit Thijs Patrick Michels Frank Colabianchi Frank Demuyser Marc Lang Gordon Braun

Gemengerot vum 10. Mee 2021

Youri De Smet Monique Smit Thijs Patrick Michels Frank Colabianchi Frank Demuyser Marc Lang Gordon Braun

Gemengerot vum 22. Mäerz 2021

Youri De Smet Monique Smit Thijs Patrick Michels Frank Colabianchi Frank Demuyser Marc Lang Gordon Braun

Gemengerot vum 8. Februar 2021

DP Fest 2019

Place to be! :)

DP Trëppeltour

...bloen Himmel ass bestallt!

Frank Colabianchi

DP Fest 2018

DP Trëppeltour

Generalversammlung 2018

Mir invitéieren ganz häerzlech op eis Generalversammlung den 7. Februar am Centre Atert

News

Wahlprogramm - Programme électoral - Election programme

Mat Häerz a Séil fir Bartreng

DP Fest 2017

De Buegermeeschter an seng Equipe

Hënnescht Rei vun lénks no riets: Youri De Smet, Jean-Claude Frantz, Patrick Michels, Marc Lang, Gordon Braun, Emile Krier, Furio Berardi, Yola Hild; Frank Demuyser

op der Bänk vun lénks no riets: Francine Moro, Jessy Krier; Frank Colabianchi, Monique Smit-Thijs

Trëppeltour 2017

Trëppeltour mat eisen Kandidaten 2017

Spaziergang mit unseren Kandidaten 2017

Promenade avec nos candidats pour les élections communales 2017

Gemengerot vum 17. Mee 2017

Gemengerot vum 17. Mee 2017

Conseil communal du 17 mai 2017

Gemeinderat vom 17. Mai 2017

Budget 2017

Budget 2017

Haushaltsplan 2017

Budget 2017

Gemengerot 24.11.2016

Am leschten Gemengerot vum 24.November 2016 hunn mir folgend Devis'e. 

Am 24. November 2016 wurden folgende Kostenanschläge angenommen.

Gemengerot 27.10.2016

Den Donnesdeg den 27. Oktober 2016 hunn mir folgend Devis'e am Gemengerot gestemmt

Am 27. Oktober 2016 wurden folgende Kostenanschläge angenommen

Approbation des devis suivants lors de la séance du conseil communal du 27.10.2016

DP Fest 2016

DP Fest 2016 am Centre Atert

Bartrenger Journal Abrëll 2016

Bartrenger Journal Abrëll 2016

Schwitzen, schlummern, surfen

Artikel aus dem LW - schwitzen, schwimmen, "surfen"