Sie sind hier

Wahlprogramm - Programme électoral - Election programme

News

Léif Biergerinnen, léif Bierger,

Ech freeë mech Iech d’Equipe virzestellen, déi den 8. Oktober 2017 hei zu Bartreng fir d’DP (Demokratesch Partei) an d’Gemengewahlen geet. Et sinn dynameschKandidaten mat frëschen Iddiën, déi eis Uertschaft schonns laang kennen, mat Erfahrung an der Politik an am Veräinsliéwen, all Dag no bei de Leit.

Zanter ville Joëren ass ënnert eiser Féierung zu Bartreng esou Munches a Beweegung komm. Mir sinn eng modern, innovativ Uertschaft wou et flott ass ze liewen a wou d’Natur nach präsent ass. Mat eisem neien attraktiven a liewegen Duerfzentrum matt Park si mir haut e Virbild fir vill aner Gemengen hei am Land! D’DP stong als eenzeg Partei zu 100% hannert dësem Projet.

Mir hu weider Iddiën fir Bartreng eppes ze bidden a fir eng exzellent Liewensqualitéit ze garantéieren! Dem Buergermeeschter seng Equipe: Mat Häerz a Séil fir Bartreng a seng Bierger!

Frank Colabianchi, Buergermeeschter


Chers citoyens, Chers citoyens,

C’est avec plaisir que je vous présente les candidats du Parti Démocratique (DP) aux élections communales du 8 octobre 2017. Proche des gens au quotidien, il s’agit d’une équipe dynamique avec des idées innovatrices, ayant de l’expérience au niveau de la politique et connaissant bien la vie associative.

Depuis longtemps le DP est en charge de la responsabilité politique à Bertrange et notre localité a connu, tout en respectant la nature et l’environnement, un développement harmonieux à la base d’une qualité de vie appréciable. Nous menons une politique moderne, sortant des chemins battus en réalisant des projets innovateurs comme notamment notre nouveau centre du village, cette ‘zone de rencontre’ qui fait de Bertrange une localité attractive, pleine de vie que beaucoup d’autres communes prennent comme exemple. Le DP était seul à défendre toutes les phases de ce projet!

L’équipe du bourgmestre est le garant pour assurer, voire développer le bien vivre à Bertrange. De tout coeur pour Bertrange et ses citoyens!

Frank Colabianchi, bourgmestre


Werte Bürgerinnen und Bürger,

Es ist mir eine Freude Ihnen die Kandidaten vorzustellen, welche sich am 8. Oktober 2017 für die DP (Demokratische Partei) den Gemeindewahlen stellen werden. Es sind dynamische Kandidaten, mit frischen Ideen und tagtäglich einem offenen Ohr für die Belange der Bürger, mit Erfahrung in der Politik und Einsatz im Vereinsleben.

Seit den letzten Jahrzehnten hat sich Bartringen unter der Führung der DP bedeutend entwickelt. In unserer Ortschaft läβt es sich gut leben, Lebensqualität wird groβgeschrieben. Bartringen ist modern, innovativ, setzt sich ein für Natur und Umwelt. Insbesondere das neue attraktive, lebendige Ortszentrum mitsamt Park beweist, dass die Demokratische Partei mit Mut und Entschlossenheit neue Wege zu gehen wagt. „Shared space“ ist in aller Munde und Bartringen gilt hier als Vorzeigebeispiel! Die DP stand als einzige Partei zu 100% hinter diesem Projekt.

Die Mannschaft des Bürgermeisters ist der Garant um weiter gut in Bartringen zu leben. Mit Herz und Seele für Bartringen … zum Wohle der Bürger!

Frank Colabianchi, Bürgermeister


Dear fellow citizens,

I am pleased to introduce you to the Democratic Party (DP) candidates running in the 8 October 2017 local elections. It is a dynamic team with innovative ideas, close to the people, experienced in politics and actively engaged in Bertrange’s social life.

Under the leadership of the DP, Bertrange has over the last decades harmoniously evolved into a modern, innovative and environmental friendly town where high emphasis is put on the quality of living. The attractive and vibrant new town centre perfectly illustrates the Democratic Party’s courage and determination to explore new paths. The “shared space” concept is becoming increasingly popular and the way it has been implemented in Bertrange serves as blueprint for a growing number of municipalities. The DP was the only political party supporting and pushing the project in its entirety from the very beginning.

The mayor’s team ensures that also in the future Bertrange will benefit from an outstanding quality of living. With heart and soul for Bertrange…for the good of all our citizens.

Frank Colabianchi, mayor

AnhangGröße
PDF icon bartreng_wahlprogramm.pdf2.07 MB