Sie sind hier

Emile Krier

Bartreng

66 Joer

Fonctionnaire
1te Schäffen
Sicona, Sidor, Commissions:
Member vun der Integratiounskommissioun
Member vun der Kommissioun fir "Nouveaux projets"
Member vun der Kierchefabrik
Member vun der Bartrénger Musek